Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

4784 bc13 390

o. tokarczuk / prowadź swój pług przez kości umarłych

polishonion
3100 60ef 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamayamar mayamar

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viamayamar mayamar

May 28 2017

polishonion
5425 5ef3 390
Reposted fromrol rol viaanotherproblem anotherproblem
7697 c8ad 390
Reposted fromwestwood westwood viaanotherproblem anotherproblem
polishonion
8952 6d7d 390
Reposted frommaive maive viaanotherproblem anotherproblem
polishonion
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
polishonion
0676 1a38 390
Reposted fromumorusana umorusana viaanotherproblem anotherproblem

July 09 2015

polishonion
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaromantycznosc romantycznosc

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

polishonion
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
polishonion
4053 8ffe 390
polishonion
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
polishonion
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
polishonion
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamayamar mayamar
1885 2aac 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viavariance variance
polishonion

June 29 2015

polishonion
3614 8b43 390
Reposted fromkurorori kurorori viaDisabledd Disabledd
polishonion
3620 ae7e 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaDisabledd Disabledd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl