Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

polishonion
5326 f641 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamayamar mayamar
polishonion
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viamayamar mayamar

August 10 2017

5099 921c 390

холодно

polishonion
polishonion
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakomplikacja komplikacja
polishonion
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
polishonion
6546 ddad 390
polishonion
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
polishonion
7933 c2ae 390
Reposted fromhagis hagis viamayamar mayamar

August 07 2017

polishonion
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viamayamar mayamar
polishonion
3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viamayamar mayamar

July 12 2017

6749 fcae 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viachopinfeldziarz chopinfeldziarz
polishonion
9618 fc79 390
Reposted fromhimym himym vianiskowo niskowo
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna vianiskowo niskowo
polishonion
-Zostaniesz ze mną.
-Dokąd?
-Do końca.
— Następny do raju.
Reposted fromahameka ahameka vianiskowo niskowo
polishonion
4104 3cb9 390
Reposted fromitstoolate itstoolate vianiskowo niskowo
polishonion
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
polishonion
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl